1.7.2011

BSSHOP

Vývoj interního systému pro převod dat z jiných e-commerce platforem do ekonomického systému Pohoda a e-commerce platformy BSSHOP.


URL: https://www.bsshop.cz
Začátek projektu 01.07.2011
Projekt dokončen: stále aktivně spolupracuji
Počet programátorů: více než 10

BSSHOP je e-commerce platforma, jejíž unikátní myšlenkou je napojení přímo na ekonomický systém Pohoda. Díky tomu je to naprosto jedinečné řešení.

Exkluzivně pro BSSHOP vyvíjím platformu, pro import dat z různých zdrojů do ekonomického systému Pohoda a platformy BSSHOP.

Kromě toho však působím jako konzultant při importu dat z jiných řešení, nebo napojení e-shopu na data dodavatelů.

Sem tam mám také nějaké to školení o technologiích souvisejících s importy dat, nebo Google Analytics.

Ačkoliv primárním programovacím prostředím celého projektu je .NET / C#, měl jsem možnost přispět do projektu i pár řádky kódu v tomto jazyce, přesto že mou doménou je Typescript / NodeJs / Angular.

Co realizuji na platformě pro import dat do Pohody a BSSHOPu

Aplikace importer

Samotná modularní aplikace, která importuje data. Také poskytuje rozhraní pro náhled dat.

Plugin do Visual Studia Code

Slouží ke spuštění klientské aplikace pro náhled dat.

Klientská aplikace

Zobrazuje stav dat a umoňuje volbu nad každou importovanou položkou.

Použité technologie

NodeJs

NodeJs je základem všeho. Serverová čast běží na NodeJs a podílí se i na klientské části při vývoji.

Angular

Klientská část je celá napsaná v Angularu. Skvělý framework a zábavná prace v něm.

NestJs

Bez pořádného frameworku na serverové stráně by to nešlo. Je fakt zábavný.

Visual Studio Code logo

Visual Studio Code

Základním kamenem celého importu je VS Code portable. V něm se kóduje celý import a zobrazuje přes plugin náhled dat.

Nebular

Set komponent. Ušetří mnoho času.

Nx.dev logo

Nx.dev

Nx.dev zajišťuje modularitu a spolupráci všech modulů.

Typeorm logo
Typeorm
Typescript logo
Typescript
azure devops logo
Azure DevOps